Hitel, lízing, tartós bérlet, adókedvezmények

Cégünk a termékei értékesítéséhez több pénzintézettel van kapcsolatban. Keressen bátran bennünket, hogy megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb megoldást!
Kiemelt lehetőség a magán- és társasházakra a lakástakarékpénztárak adta megoldások, melynek segítségével az állami támogatás is igénybe vehető. Keressen bátran, hogy kalkuláljunk az Ön ingatlanjára!
Hogyan érhet el az Ön cége 30-50% adójóváírást?

Érdekli energetikai beruházás, korszerűsítés? Cége fizet társasági adót? Ez esetben feltétlenül olvasson tovább!

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét. A TAO összegét a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-ig – adókedvezmény formában – 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

Kik vehetik igénybe az energetikai beruházások TAO adókedvezményét?

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.
Ennek értelmében minden energiahatékonysági beruházás jogosult a társasági adókedvezményre, bár vannak kivételek, melyeket későbbi cikkünkben dolgozunk fel részletesen.

A TAO adókedvezmény mértéke
Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:
• nagyvállalatoknál 30 %-át,
• közepes vállalatoknál 40 %-át,
• kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.

Mindegyik esetben figyelemmel kell lenni, hogy az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

A TAO adókedvezmény igénybevételének feltételei

1. Az egyik fontos feltétel, hogy az adózónak rendelkeznie kell egy, a MEKH-nél regisztrált, akkreditált energetikai auditor által kiállított Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolásra. Ez alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

2. Az adómegtakarítás olyan beruházásokra igényelhető, amelyek csökkentik a végsőenergia-fogyasztást, ezáltal energia megtakarítást eredményeznek. Fontos azonban, hogy a beruházásnak olyan mértékű energia megtakarítást kell eredményeznie, amellyel csökken a mért vagy becsült fogyasztás a beruházás előtti adatokhoz képest.
Ennek kimutatása energia audit elvégzése révén lehetséges.
Az energia audit szerepe a TAO kedvezmény igénybevételében

Kétféle energetikai felmérés szükséges az adókedvezmény igénybevételéhez

1. Beruházást megelőző energetikai audit készítése:
• Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.
• Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.
• A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

2. Beruházást követő energetikai audit készítése:
• Az energetikai auditáló szervezet a beruházás üzembe helyezését követően készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítását, a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Milyen energetikai beruházásokhoz vehető igénybe a TAO adókedvezmény?

A jogszabály a következőket mondja ki (176/2017. (VII.4.) Korm. rendelet 4.§. b):

  • az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége;
  • ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
  • megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

Alapvetően elmondható tehát, hogy az áramtermelésen kívül szinte mindenre alkalmazható, amit vizsgálunk (áramtermelésre is abban az esetben, ha felhasználják.)
Az elszámolhatóság visszamenőleg is érvényes: a TAO törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet – mely 2017.07.05-én lépett hatályba – kimondja, hogy a hatályba lépést megelőzően (de 2017.01.01-ét követően) megkezdett beruházások esetében nem kell beruházást megelőző energetikai auditot készíteni, elegendő a beruházást követően energetikai auditot készíteni.
Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre. Az üzembe helyezés évében vagy az üzembe helyezés utáni évben és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.

Cégünk kutatás-fejlesztési együttműködést folytat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának Meteorológiai Tanszékével.
A kutatások kiterjednek a telepítés optimalizációjára, az eszközök teljesítményének mérésére, a lehetséges műszaki továbbfejlesztések meghatározására.
Több EU-s és hazai K+F pályázaton kívánunk indulni, bevonva más, esetleg külföldi egyetemet is munkánkba.

A Hybrid szélturbinákat saját fejlesztésű vezérléssel szállítjuk. Ezekkel érhető el a legnagyobb hozam. A rendszer öndiagnosztikai funkciókkal felügyelik és riasztják hiba esetén a tulajdonost és a gyártót. A vezérlés és elemei 5 év garanciával bírnak, online felügyelhetőek, szoftverük távolról frissíthető.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.